Www resume ru

My future plan essay the Friary School


www resume ru

Dissertation binding services sheffield

Digital Equipment., moscow branch Software Engineer pbs30: powerplant control system. Development under contract with Asea brown boveri ag, germany (ABB). Porting existing source code from vax to Alpha axp, from Openvms to digital unix, from Pascal. Made all the work on automated conversion from vms pascal. Modification of gnu p2c translator to understand vms pascal extensions. Developed some lib and sys functions of vms api. Porting of Installation and startup scripts. Operating systems: Digital unix, openvms number of participants: 60 (In Germany 14 (local Moscow group) Personal contribution: 8,000 source code lines, design documents 1995: Digital Equipment., moscow branch Software Engineer Vladimir2: experimental project.

Golden, gate, bridge - wikipedia

Goods: Generic Object Oriented Database system. Freeware project of development of distributed multilingual database using aspect-oriented approach and metaobject protocol for java and C language interfaces. Supported platforms: Digital Unix, solaris, aix, freebsd, linux, windows 95/98/NT. 36,000 lines in c and java. 1997 Digital Equipment., moscow branch Software Engineer problems Charon: Software emulator of pdp-11 at various platforms, including Digital unix, linux, windows nt, vms. Personal contribution: 10,000 lines of about 100,000. 1996 Digital Equipment., moscow branch Software Engineer epc: manufacturing control system. Development under contract with fuji photo film. Porting existed source code from pdp/rsx to Alpha axp/OpenVMS. Development of new intelligent Pascal to c converter. Personal contribution: 6,000 source code lines.

Goals of the project: development of pure java high performance embedded database for internal use. 1999 Research Computer Center of Moscow State University researcher. FastDB: main-memory database object-relational database system with smart c interface. Main goals of the project: high performance and predicated global response time. 1999 Research Computer Center of Moscow State University software Engineer. Porting of four computer telephone software systems from Intel to Sparc/Solaris platform for Natural Microsystems. 1998 Research Computer Center of Moscow State University software Engineer.

www resume ru

Calculus i - substitution Rule for Indefinite Integrals

Joint project with sap. Implementation of DeltaV protocol handlers. 2001 TogetherSoft co, moscow branch Project leader JHttpServer: internal http server implementation. 2001 TogetherSoft co, moscow branch Project leader jdav: version control system based on Webdav and DeltaV protocols. Using jdbc to stored vcs vertebrae data in any relational database. Implementation of server and client parts. 2000 TogetherSoft co, moscow branch Project leader Consus: pure java rdbms with object orient extensions.

In Computer Science, experience summary: Project areas: System software (11 years) - editors, debuggers, assemblers, compilers, programming systems, object oriented programming environments, operating systems, object oriented distributed databases, fault tolerant systems, windowing systems. Information systems (2 years) Banking Systems (1 year) Platforms: PC(16 years Alpha axp(3 years vax(1 year besta(m68k based workstation) (4 years pdp-11(1 years) Operating systems: unix (various flavors - 13 years windows - (11 years) vms(3 year) Programming languages:C (14 years c (15 years fortran (1. Assemblers: pdp-11(2 years Intel x86 (6 years mc68k (4 years Alpha (1 year) dbms: Commercial: Oracle, ms-sql, mysql, sap-db research projects: goods, gigabase, fastdb, perst, post, jora tools: ar, awk, emacs, lex, lint, make, sed, sh, yacc. Other Software: x-windows, win32, tex, tcp/IP software, j2me, android Worked for Digital Equipment in Russia, germany, holland, Sweden. Speaking and writing English. Projects: 2014 Postgres Professional leading developer PostgresPro: Commercial version of Postgresql multimaster: Postgres ha cluster based on bidirectional logical replication pg_shardman: Postgres scalable cluster using sharding and redundancy niisi ras researcher Scidb project: database management system for scientific data. WebAlta technical director Internet new generation search engine borland co, moscow branch Software architect Sapient: static source analyzer for java 2002 TogetherSoft co, moscow branch Group leader dtr: high performance, scalable version control system.

Missouri society of Professional Engineers - home page

www resume ru

9th grade articles - yourDictionary

Javascript Vanilla / ES6 / ES7 with WebPack and need Babel js processor. Css, sass (scss less, stylus. Responsive and and fluid html for mobile and tablets. Github, Trello and another dev services. Graphql, rest, rpc, webSockets.

And the backEnd skills: Python, Django. Javascript (Nodejs, express, ). Mongodb, mysql, postgresql, redis. Thanks for reading, lets work together! Objective: Software engineer. Age: 46, education:.

Because, a) it shows me youre sane, and B) after 10 years experience in a web development, my brain has learned to be flexible. It means that I got a skill to adapt to most of the projects and teams. One of my secrets of successful web development is quick understanding the core of the project, active communication with a team, understanding and solving tasks. In a web development are usually used Trello, skype, hangout, git, Asana, redmine, jira, slack. They help to be well-informed about the process and in communication with a team.


Thats why i usually work in such environment! For the last year, i develop. Reliable, fast, Engaging pwa applications with, preact. The optimized code makes a high user loyalty and its highly readable by programmers. So, sometimes it is better to write down the code manually rather than using standard functions from the libraries. Thats why i like to make. Also, it means I like to structure files and folders accordingly with bem (fo) standards and in the best match with the business logic of web app. Moreover, i deliver a high code readability by smart defining of variables and function simplicity. During developing successful projects I was using: jquery / MomentJS / google maps / Angular AngularJS / react / Pug (Jade) / Twitter bootstrap and a lot of other stuff.

How to write a short research paper

Občané se cítí radnicí stabilně obcházeni, podvedeni a ignorováni. Nejen v otázce kácení stromů, ale i pokud jde o jiné velké záměry a projekty ve městě. V ostravě.9.2006, Mgr. Váňová * na druhém zasedání zastupitelstva městského obvodu poruba dne.12. 2006 zpochybnil porubský starosta udávané počty vykácených stromů v zámeckém parku. Podle něj je reálný počet vykácených stromů nižší, než uvádí povolení mmo). Dear colleague, are you looking for somebody who maximum fits the Front-End rainbow lead position in your project? I hope you said yes.

www resume ru

Kč) když se občané ozvou, že se záměrem nesouhlasí, radnice jejich názor ignoruje a snaží se v projektu podle plánu pokračovat. 2002 podepsalo přes 1000 občanů petici proti zbytečnému resort kácení stromů na havlíčkově náměstí. Vlastní kácení zastavila čižp v dubnu 2002 a radnice musela pak nechat celý projekt přepracovat. 2006 podepsalo přes 800 lidí petici proti kácení stromů na Opavské ulici, přes 1400 lidí už podepsalo petici proti kácení stromů v ulicích Kopeckého, alšově,. I o jiných důležitých projektech radnice občany neinformuje: stavba prodejny lidl u zš valčíka, stavba Intersparu (odkaz "Hypermarket na křižovatce ulic Opavská a martinovská, stavba tramvajové trati.obvod, doplněná kácením stromů místo nichž má vyrůst protihluková zeď. Petici proti lidlu podepsalo přes 800 lidí, petici k záměru výstavby tramvajové trati podepisují obyvatelé nyní. Závěr, přes zhoršující se ovzduší, ubývá v ostravě-porubě vzrostlých stromů po desítkách či stovkách. Nikdo se občanů neptá, jaký na to mají názor, i když se to dotýká bezprostředně jejich bydlení v dané lokalitě.

převážně lip na Opavské ulici kvůli rozšíření vozovky o necelý metr, na toto rozšíření není stavební povolení (odkaz "Opavská mají se opravovat ulice kopeckého, alšova,. Exilu, urxova, budovatelská a v rámci této akce má být pokáceno 144 vzrostlých stromů a skoro 700 m2 keřů kvůli budování nových parkovišť (odkaz "Historické jádro poruby začíná správní řízení na kácení stromů.obvodě, kde v rámci velkého projektu regenerace zeleně by měla padnout. Probíhá revitalizace Hlavní třídy (byly poškozeny kořeny některých stromů). Hlavní jmenovatelé všech akcí regenerace: radnice neinformuje občany, že se budou kácet stromy o chystaných projektech radnice informuje mlhavě a nedostatečně, informace ve zpravodaji radnice jsou nekonkrétní jedná se většinou o velké investiční akce (Havlíčkovo nám. Družby cca 20 mil. Kč, oprava 5-ti ulic 86 mil.

V porubě vznikají stále nové záměry tzv. Regenerace, kdy dochází k masivnímu kácení vzrostlých stromů. Souběžně s devastací městské zeleně dochází v ostravě od roku 2002 k trvalému zhoršování ovzduší. V roce 2006 již (podle odborníků z všb) dýcháme nejhorší vzduch v republice. Regenerací už prošly tyto lokality: Park u porubského nábřeží (tj. Kolem porubského zámku) ( ) cca 100 stromů se kácelo. Nerudovo náměstí (2002) asi short 20 pokácených stromů. Novákovo náměstí (2002) asi 40 pokácených stromů. Havlíčkovo náměstí (2002) cca 50 pokácených stromů (mělo se kácet 134 stromů).

How to, stay young - grow Old Gracefully

Vyjádření ke kácení stromů v red ostravě-porubě z roku 2006, Mgr. Problémy s kácením stromů ve městě se táhnou již několik let. Občané si připadají bezmocní. Dosud (od roku 2001) bylo v ostravě - porubě skáceno kolem 1000 stromů. Na těchto stránkách jsou uvedeny některé petice a doprovodné články v tisku. Přes mohutný odpor kácení pokračuje. Jedna skupina neví o protestech druhé.


Www resume ru
All products 33 articles
administrator resume, getting want, important step, important step presenting, master summarise, most important no comments ». 25.7.2006 17:54 karoliner skóre: 9 blog: karoliner mosty u jablunkova rozbalit rozbalit vše re: Silniční resumé.

5 Comment

  1. p., u y z přidáno stránce: R :14 krok zpět: » zpět hledat jiné synonymum: » hledání upravit. prodejny lidl u, zš valčíka, stavba Intersparu (odkaz hypermarket ) na křižovatce ulic Opavská a martinovská, stavba tramvajové trati. coaches and, resume Writers at Surcorp Resume solutions have the writing expertise, healthcare industry knowledge and professional. Collection of free software: object oriented databases, interprocess communication and synchronization utilities for java and c-sharp.

  2. John lear suspects that Venus does not have best resume writing. The professional resume writers at Foremost Resumes have written thousands of job winning resumes and CVs for clients in more than. street, offices 311, 308, 405, 412, 413, 422 Phone: 7 (812) ; Fax:7 (812) E-mail. Sedláček,., 2005 Studie poskytuje celkové shrnutí a vyhodnocení nálezů z pohřebišť u, domamyslic z pozdní doby bronzové.

  3. Ivan Maslov: Full-Stack web Engineer Personal Site. Find internships and employment purchase manager resume opportunities in the largest internship marketplace. Times, new York times. The history of Chrysler.

Leave a reply

Your e-mail address will not be published.


*